ผู้ใช้: [ยังไม่ได้เข้าระบบ]
เครื่องมือผู้บริหารระบบ
+P Portfolio ของฉัน
หลักสูตรของฉัน
 หน้าหลัก 
ความสามารถของหลักสูตร
ความสามารถของรายวิชาและการประเมินผล
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้
 
Designing4Learning+Portfolio
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 • สมัครเพื่อเข้าใช้งานระบบ
 • ลืมรหัสผ่าน ..!
 • Designing for Learning (D4L) เป็นกระบวนการในการออกแบบรายวิชา ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  Designing for Learning+Portfolio (D4L+P พัฒนาโดยใช้หลักการ D4L) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ , การนำเสนอ และบริหารจัดการ สำหรับการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  © Copyright 2006-2008
  Leslie Richards & Phichit Sophakan
  วันที่ : 22 สิงหาคม 2560   19:57:26
  Time zone: Asia/Bangkok
  จากหมายเลข IP address : 54.145.95.149<--10.0.1.3
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับ | คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
  © Copyright 2006-2008, Leslie Richards & Phichit Sophakan, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University All Rights Reserved.